Wat is Neurofeedback?

Wat is neurofeedback en hoe werkt het?

Wat is neurofeedback?
Neurofeedback is een training voor de hersenen. De activiteit in je hersencellen (neuronen) wordt gemeten en je hersenen krijgen vervolgens feedback op wat ze doen. Er zijn verschillende manieren waarop die feedback wordt gegeven en dus bestaan er verschillende vormen van neurofeedback. Wij bieden niet de klassieke neurofeedback, maar de geavanceerde vorm NeurOptimal®, ontwikkeld door Zengar Institute Inc.

Klassieke neurofeedback
Bij de klassieke manier wordt meestal gestart vanuit een volledig elektro-encefalogram (EEG) en een diagnose. De EEG wordt vergeleken met EEG’s uit onderzoek en er wordt bepaald van welk type hersengolven er teveel of te weinig is. De therapeut bepaalt met welke hersengolven er wordt getraind. Door de hersenen te belonen met geluid of film als ze de juiste hersengolven produceren, trainen je de hersenen richting een specifiek profiel van hersengolven.

Deze methode heeft echter een aantal nadelen. Meestal kan er maar op een of twee soorten hersengolven tegelijk getraind worden. Daarnaast zijn onze hersenen heel complex en er is zelden één duidelijk aanwijsbaar probleem. Vanuit onderzoek weten we al veel over hersengolven, maar nog niet alles. Hoe bepaal je goed welke hersengolven ‘abnormaal’ zijn? Wanneer je een bepaalde soort hersengolven laat afnemen, kan dat een klacht doen verdwijnen, maar de kans bestaat ook dat het een andere klacht erger maakt. Verder is er risico op overtrainen, waarbij hersengolven te veel toe- of afnemen. Je hebt een zeer deskundige therapeut nodig om deze vorm van neurofeedback als behandeling in te zetten.

NeurOptimal® (ontwikkeld door Zengar Institute Inc.)
NeurOptimal® is een modern instrument dat wordt gebruikt om neurofeedback te geven en gaat uit van het zelfsturende vermogen van de hersenen. De geavanceerde software meet wat er in de hersenen gebeurt terwijl je naar muziek luistert of een film kijkt. Bij grote veranderingen (turbulentie) in de hersenactiviteit, wordt het geluid kort onderbroken. Hierdoor krijgen je hersenen informatie over wat ze aan het doen zijn. Het is alsof ze in een spiegel kijken en daardoor opeens doorhebben wat ze aan het doen zijn. Deze feedback is voldoende voor de hersenen om zichzelf bij te sturen.

neurofeedback training

NeurOptimal® heeft veel voordelen ten opzichte van de oudere vormen van neurofeedback. In tegenstelling tot de klassieke methode wordt er namelijk niet gestart vanuit een diagnose en bepaalt de therapeut niet welke hersengolven beïnvloedt moeten worden. Alle expertise zit in de software. De software geeft zelf volledig automatisch feedback op wat er gebeurt. Hierdoor is de kans op menselijke fouten minimaal, want de software en het onbewuste deel van jouw hersenen verwerken de informatie sneller en passen zich sneller aan dan een menselijke therapeut ooit zal kunnen! De software meet bijvoorbeeld 256 keer per seconden wat er in de hersenen gebeurd. Doordat over alle frequenties feedback wordt gegeven, maar nooit richting een bepaalde hoogte wordt getraind, zijn er geen ongewenste bijwerkingen.

Het is veilig in gebruik, geschikt voor volwassenen én kinderen en wereldwijd is NeurOptimal al meer dan 3 miljoen uur gebruikt.

Benieuwd hoe Neurofeedbacktraining u kan helpen?

Een kennismaking kost u niets.
Bel ons: +31 6 31 97 41 43